Σύνδεσμοι

Η TERRACOM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1999 με έδρα τα Ιωάννινα. Είναι μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρία με αντικείμενο τη παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Ποιότητα. Αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001.

Περισσότερα...

Η COMPUCON ανταποκρίνεται στην πρόκληση με δέσμευση για συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία επικεντρώνοντας την προσπάθειά της στις νέες, εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της. Για το λόγο αυτό όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις τους.

Περισσότερα...