Μεταπωλητές

 

H Terracom Πληροφορική καταβάλει συνεχείς προσπάθειες να επεκτείνει το δίκτυο των μεταπωλητών της, ώστε να φέρει πιο κοντά στους τελικούς πελάτες τις δυνατότητες που προσφέρουν τα προϊόντα της. 

Γνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το δίκτυο μεταπωλητών, επενδύουμε στην εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με την αυστηρή επιλογή των μεταπωλητών, με τη συνεχή εκπαίδευσή τους και τη στενή συνεργασία μας μαζί τους σε κάθε βήμα της επικοινωνίας με τους τελικούς πελάτες. 

Αν ενδιαφέρεστε να γίνεται μέλος μιας μεγάλης οικογένειας επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 801-300-3302

eMail: info(at)gpslive.gr

 

 

Κεντρική